Jakie są zasady korzystania z licencji CC w projektach komercyjnych? Co można utwory uzyskane na podstawie tych licencji dowolnie modyfikować?

Wszystko tak naprawdę zależy od licencji na jakiej jest udostępniony utwór w domenie Creative Commons, oto typy stworzonych przez CC licencji (źródło: http://creativecommons.pl/poznaj-licencje-creative-commons/):

CC BY

Uznanie autorstwa 3.0 Polska – Licencja ta pozwala na kopiowanie, zmienianie, rozprowadzanie, przedstawianie i wykonywanie utworu jedynie pod warunkiem oznaczenia autorstwa. Jest to licencja gwarantująca najszersze swobody licencjobiorcy. Dozwolone jest również użycie utworu do celów komercyjnych.

CC BY-ND

Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska – Ta licencja zezwala na rozpowszechnianie, przedstawianie i wykonywanie utworu zarówno w celach komercyjnych i niekomercyjnych, pod warunkiem zachowania go w oryginalnej postaci (nie tworzenia utworów zależnych).

CC BY-NC-SA

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska – Licencja ta pozwala na rozpowszechnianie, przedstawianie i wykonywanie utworu jedynie w celach niekomercyjnych oraz tak długo jak utwory zależne będą również obejmowane tą samą licencją.

CC BY-SA

Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska– Licencja ta pozwala na kopiowanie, zmienianie, rozprowadzanie, przedstawianie i wykonywanie utworu tak długo, jak tylko na utwory zależne będzie udzielana taka sama licencja. Jest to licencja używana przez Wikipedię i jej siostrzane projekty.

CC BY-NC

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska– Licencja ta pozwala na kopiowanie, zmienianie, remiksowanie, rozprowadzanie, przedstawienie i wykonywanie utwóru jedynie w celach niekomercyjnych. Warunek ten nie obejmuje jednak utworów zależnych (mogą zostać objęte inną licencją).

CC BY-NC-ND

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska – Licencja ta zezwala na rozpowszechnianie, przedstawianie i wykonywanie utworu jedynie w celach niekomercyjnych oraz pod warunkiem zachowania go w oryginalnej postaci (nie tworzenia utworów zależnych). Jest to najbardziej restrykycyjna z licencji.

CC 0

Następuje przejście utworu do domeny publicznej. Twórca, który zdecyduje się udostępnić swój utwór na licencji CC0 musi mieć świadomość tego, że jego utwór będzie mógł być swobodnie wykorzystywany, kopiowany, rozpowszechniany, modyfikowany bez podania nawet najmniejszej wzmianki o jego pierwotnym twórcy. Autor dzieła udostępnionego na licencji CC0 nie będzie mógł w przyszłości wykonywać autorskich praw osobistych do utworu, jak również rościć sobie jakichkolwiek praw z tytułu np. nieuczciwej konkurencji. Poprzez udostępnienie utworu na licencji CC0 twórca traci wszystkie prawa autorskie, które wiązałyby go z utworem w świetle prawa.

 

ALE – UWAGA!

Należy jednak zawsze być świadomym zagrożeń, jakie wiążą się z korzystaniem z utworów na licencji CC. Po pierwsze – wszystkie utwory udostępniane w ten sposób, dostępne są poprzez Internet. Nigdy nie możemy więc mieć pewności, że to na pewno osoba uprawniona udzieliła danej licencji CC. Jeżeli skorzystamy z utworu udostępnionego na podstawie nieważnej licencji – naruszamy prawa autorskie twórcy. Ponadto, musimy pamiętać, że licencję zawsze można cofnąć. W przypadku cofnięcia licencji CC, możemy nawet się o tym nie dowiedzieć, a naruszać będziemy od chwili cofnięcia prawa twórcy. Oprócz tego należy podkreślić wątpliwość legalnosci na gruncie polskiego prawa licencji CC 0, z uwagi na brak konieczności podpisywania autora utworu czy brak wyraźnej zgody na tworzenie utworów zależnych.

W każdym przypadku należy dokładnie sprawdzić rodzaj licencji, na podstawie której udostępniony jest dany utwór i zawsze podchodzić do licencji CC z pewną dozą ostrożności.