Czasem i w branży kreatywnej potrzebne są porady prawne całkiem przyziemne – windykacja zaległej należności, zmiany w KRS, postępowania przetargowe…


Dlatego też w ramach usługi pomożemy Ci również w rożnych innych kwestiach, miedzy innymi związanych z:

  • Sprawami cywilnymi, w tym dochodzeniem wierzytelności, reprezentacją w sądzie
  • Sprawami z zakresu prawa spółek handlowych
  • Zakładaniem, przekształcaniem i likwidacją spółek
  • Udziałem w procesie negocjacyjnym i sporządzaniem umów
  • Wzięciem udziału w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego
  • Sprawami pracowniczymi