RODO RODO RODO!

Ochrona danych osobowych to palący temat, nie tylko w działalności on-line, ale każdego innego przedsiębiorcy. Często naruszamy ustawę nie wiedząc nawet, że przetwarzamy dane osobowe.

Dbając o dane osobowe swoich klientów, a tym samym ich klientów i kontrahentów, przygotowaliśmy kompleksowy pakiet usług związanych z ochroną danych osobowych.

  • Audyt ochrony danych osobowych (bezpłatny)
  • Dostosowanie procedur ochrony danych osobowych do wymagań prawnych
  • Opracowanie dokumentów Polityki Bezpieczeństwa Informacji i Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym
  • Opracowanie wszystkich wymaganych prawem ewidencji
  • Szkolenia dla pracowników
  • Pełnienie funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji
  • Sporządzanie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych