Prawa autorskie to najważniejsze prawa każdego artysty, grafika, pisarza, muzyka, wynalazcy i każdego innego twórcy. Pomagamy Ci je chronić, doradzamy jak nie naruszać i wspieramy w rozwiązywaniu powstałych sporów.

W szczególności zajmujemy się sprawami opisanymi poniżej, jednak z uwagi na bardzo rozległy zakres praw autorskich, są to tylko przykładowe rodzaje spraw.

   • negocjacje i sporządzanie umów licencyjnych i umów o przeniesienie praw autorskich
   • opracowanie strategii zarządzania prawami autorskimi
   • dochodzenie należności autorskich
   • ochrona autorskich praw osobistych i majątkowych
   • komercjalizacja wizerunku, umowy z aktorami i modelami
   • reprezentacja w sporach przedsądowych i sądowych w przypadku naruszeń praw autorskich
   • doradztwo przy kampaniach reklamowych
   • wsparcie w relacjach prawnych z organizacjami zbiorowego zarządzania
   • wsparcie działalności wydawniczej, umowy wydawnicze i pokrewne