Najwyższą formą ochrony wytworów branży kreatywnej jest ochrona znaków towarowych, wzorów przemysłowych i patentów. Poradzimy jak nie naruszyć, jak chronić i jak walczyć z naruszeniami.

W ramach świadczenia usług z tego zakresu współpracujemy również z rzecznikiem patentowym.

  • Rejestracja znaków towarowych, wzorów przemysłowych i patentów, w procedurach krajowych, wspólnotowych i międzynarodowych
  • Badanie zdolności rejestrowej znaków, wzorów i patentów
  • Prowadzenie spraw z zakresu naruszeń praw wyłącznych
  • Dochodzenie roszczeń w związku z naruszeniami praw wyłącznych
  • Sporządzanie umów związanych z obrotem znakami, wzorami i patentami
  • Ochrona renomowanych znaków towarowych
  • Ochrona marki i zwalczanie nieuczciwej konkurencji