Z myślą o współczesnej usłudze prawnej – dostosowanej do potrzeb, rzeczywistości i oczekiwań naszego pokolenia w branży kreatywnej – stworzyliśmy SO IN LAW. Nieszablonową usługę prawną tak prostą, jak tylko pozwala na to prawo, przystępnie podaną, na bieżąco rozwiązującą najbardziej zwariowane problemy swoich klientów.

Znając charakter branży kreatywnej – nieszablonowej, szalonej i zawsze goniącej deadline – pomagamy szybko znaleźć najlepsze rozwiązania, dbając o każdy aspekt prowadzonych projektów.

Profesjonalizm bez garsonki, aktówki i sztywnej gadki.


Weronika Bednarska

Partner zarządzający

Jestem prawnikiem, studentem IV roku studiów doktoranckich w Instytucie Prawa Własności Intelektualnej w Uniwersytecie Jagiellońskim. Pracę doktorską, pod czujnym okiem prof. Ewy Nowińskiej, piszę z praw autorskich i dóbr osobistych w mediach społecznościowych.

Wykładam prawo autorskie na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie i Akademii Muzycznej w Katowicach.

Specjalizuję się w prawie autorskim, ochronie danych osobowych i prawie nowych mediów. Doświadczenie w procedurach ochrony danych osobowych i prawie e-commerce zdobyłam wraz z kolejnymi wdrożeniami u swoich klientów z branży kreatywnej.

Usługi prawne świadczę w języku polskim, hiszpańskim i angielskim.

t: 509 328 828

@: weronika@soinlaw.com


Maryla Bywalec

Partner, aplikant adwokacki

Jestem prawnikiem, absolwentką studiów prawniczych w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach,  w 2019 r. z powodzeniem ukończyłam aplikację adwokacką . Swoją wiedzę z zakresu prawa autorskiego i szeroko pojętego prawa w przemyśle rozrywkowym zdobywałam będąc aktywnym członkiem Koła Naukowego Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Śląskiego. Specjalizuję się w prawie cywilnym, autorskim, szczególnie zaangażowana jestem w pomoc twórcom związaną z dochodzeniem ich roszczeń w postępowaniu sądowym.

Czas wolny spędzam kreatywnie – przy pianinie i mikrofonie.

Usługi prawne świadczę w języku polskim, niemieckim i angielskim.

t: 509 626 530

@: maryla@soinlaw.com


Anna Golan

Partner, adwokat

Jestem adwokatem oraz absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Jeszcze podczas studiów ukończyłam Szkołę Praw Własności Intelektualnej prowadzoną przez Centrum Praw Własności Intelektualnej im. H. Grocjusza, co zaowocowało wieloma projektami z zakresu prawa autorskiego. Specjalizuję się w prawie gospodarczym oraz dochodzeniu roszczeń cywilnych, w tym odszkodowawczych. Od lat pomagam moim klientom prowadzić biznes.

Usługi prawne świadczę w języku polskim, niemieckim i angielskim.

t: 661 635 173

@: ania@soinlaw.com


Żaneta Lerche-Górecka

Prawnik

Jestem prawnikiem, na codzień pracuję w Uniwersytecie Śląskim, gdzie między innymi zajmuję się umowami prawno-autorskimi, dbam o dobro twórców, a także zabezpieczam interesy dysponentów autorskich praw majątkowych. Specjalizuję się w prawie autorskim i w prawie własności przemysłowej. Za pracę naukową dotyczącą znaków towarowych otrzymałam nagrodę przyznaną przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w konkursie organizowanym przez Urząd Patentowy. Doświadczenie i wiedzę zdobywałam działając w Kole Naukowym Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Śląskiego, przeprowadzając warsztaty oraz spotkania poświęcone tematyce bliskiej osobom z branży kreatywnej.

Usługi prawne świadczę w języku polskim, niemieckim i angielskim.

t: 509 328 828

@: kontakt@soinlaw.com