Regulamin promocji „20% zniżki na wybrane usługi prawne”

 1. Promocja kierowana jest wyłącznie do przedsiębiorców – zarówno osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, jak i do osób prawnych.
 2. Promocja trwa do 31 października 2016 r.
 3. Podmiotem uprawnionym do skorzystania z promocji jest każda osoba, która otrzymała wiadomość e-mail w dniu 23 czerwca 2016 r.
 4. By skorzystać z promocji w w/w terminie wystarczy wysłać wiadomość z zapytaniem na adres: kontakt.soinlaw@gmail.com lub wysłać wiadomość prywatną poprzez fanpage http://www.facebook.com/soinlaw wraz z informacją, że jest się osobą uprawnioną do skorzystania z promocji.
 5. Z uprawnienia promocyjnego można skorzystać wielokrotnie.
 6. Z uprawnienia skorzystać może więcej niż jeden podmiot.
 7. Promocja obejmuje usługi prawne świadczone w następujących dziedzinach prawa:
  • prawo cywilne,
  • prawo karne,
  • prawo autorskie,
  • prawo nieuczciwej konkurencji,
  • prawo e-commerce,
  • prawo ochrony danych osobowych.
 8. Promocją objęte są następujące usługi prawne: porady prawne, analiza i sporządzanie dokumentów – wezwań do zapłaty, umów, sporządzanie regulaminów sklepów i portali internetowych, sporządzanie i wdrażanie procedur ochrony danych osobowych, prowadzenie postępowań sądowych.
 9. Promocja nie obejmuje następujących usług:
  • rejestracja znaków towarowych, wzorów przemysłowych, wzorów użytkowych, patentów
  • pozostałych usług świadczonych przez rzecznika patentowego
  • usług prawnych związanych z prawem podatkowym
 10. Z uwagi na charakter świadczonych usług, nie jest możliwym ustalenie wynagrodzenia za wszystkie możliwe sprawy zlecone przez Klientów w ramach promocji.
 11. 20-procentowa zniżka liczona jest od regularnej ceny netto (według przykładu: regularna cena netto wynosi 100 zł, po uznaniu zniżki promocyjnej cena netto wyniesie 80 zł, a wraz z należnym podatkiem – 98,40 zł)
 12. Dla następujących rodzajów spraw w ramach promocji obowiązują następujące stawki wynagrodzenia (wszystkie ceny są cenami netto):
  • podstawowa porada prawna związana z analizą prostych dokumentów – 80 zł
  • podstawowa porada prawna związana z analizą dokumentów i sporządzeniem prostego pisma – 120 zł
  • sporządzenie wezwania do zapłaty – 80 zł
  • sporządzenie podstawowej umowy o dzieło z przeniesieniem praw autorskich lub licencją – 160 zł
  • sporządzenie standardowego regulaminu sklepu internetowego – 480 zł
  • zgłoszenie zbioru danych do GIODO – 80 zł
 13. Sprawy inne niż określone powyżej, będą wyceniane indywidualnie, po zapoznaniu się ze sprawą i zależne będą od stopnia jej skomplikowania. Od ceny regularnej netto odejmowana będzie promocyjna zniżka 20%.
 14. Wynagrodzenie określone powyżej płatne jest z góry, na rachunek bankowy wskazany w wystawionej fakturze VAT.
 15. So in law zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania usługi zleconej w ramach niniejszej promocji bez uzasadnienia.
 16. Do ewentualnych sporów wynikłych na gruncie niniejszego regulaminu właściwy jest właściwy rzeczowo sąd Apelacji Katowickiej.